AKTUELNO

Finansijski izvještaj sa osvrtom na rad u 2021.godini i planom za 2022.godinu

U 2021.godini  Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“ bavila se kao i prethodih godina humanitarnim radom koji je se odvijao po potrebama građanstva na prostoru Opštine Modriča. Prethodnu godinu kao i 2020.godinu obilježila je borba sa pandemiom Korona virusa i stim u vezi i mnoge aktivnosti su ograničene zbog ovog pandemije. U 2021. Godinu se ušlo sa 181,51 konvertibilna marka prenešenih sredstava iz 2020.godine. u toku 2021.godine na račun u Modriči posredstvom donacija od fizičkih i pravnih lica uplaćeno je 9.905,69 konvertibilnih maraka od toga isplaćeno je 8.502,38 konvertibilnih maraka. U Švajcarskoj sa računa naše organizacije isplaćeno je 8.674,63 franka (16.568,54 konvertibilne marke). Što u ukupnom zbiru čini 25.070,92 kovertibilne marke.  Većina sredstava utrošena je u kupovinu prehrambenih i higijenskih paketa koji su podijeljni socijalno ugroženim porodicama širom Opštine Modriča.

Istaćemo Humanitarnu akciju za porodicu Vasiljević iz Krčevljana gdje je uloženo 1.200,00 konvertibilnih maraka kroz pakete hrane i kupovinu stočne hrane.

Pored ove humanitarne akcije značajne su i četiri humanitarne akcije za naše oboljele sugrađane gdje je naša organizacija skupljala novac.

Prva akcija odnosila se na pomoć u lijećenju Arseniju Jaćimoviću kojem je isplaćen iznos od 500,00 konvertibilnih maraka.

Druga humanitarna akcija odnosila se za oboljelog Gvozdena Jovanovića kojem je posredstvom HO ,,Srcem za Modriču“  uručeno  2.500,00 konvertibilnih maraka.

Treća humanitarna akcija u toku 2021.godine bila je pomoć za liječenje Vase Okolića iz Dugog Polja kojem je uručeno 1.000,00 konvertibilnih maraka.

Četvrta humanitarna akcija bila je pomoć Radi Vidakoviću iz Botajice koji je usljed saobraćajne nesreće doživio teške povrede. Za ovu akciju skupljeno je 1.500,00 konvertibilnih maraka.

Takođe nismo zaboravili ni naše članove u njihovim teškim životnim trenutcima pa smo našem članu usljed smrti roditelja isplatili 500,00 konvertibilnih maraka.

Takođe Humanitarna organizacija „Srcem za Modriču“ učestvovala je u organizaciji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi ,,Rafinerija ulja Modriča“ Dobrotvorne organizacijom ,,Trojeručica“ u dvije akcije darivanja krvi. U nekoliko navrata naša organizacija obezbijedila je krv u saradnji sa DDDK,,Rafinerija ulja Modriča“ za nekoliciunu naših sugrađana.

U 2022. godini Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“ nastavlja da pomaže socijalno ugrožene porodice na širem područiju Opštine Modriča. Naša organizacija djeluje spram potreba naših sugrađana i u skladu sa vlastitim mogućnostima jer uprkos velikoj finansijskoj krizi brojni sugrađani ukazuju povjerenje našoj organizaciji što svjedoči veliki broj donacija koje naši sugrađani uplaćuju na naše račune kako u Modriči tako i u Švajcarskoj.

 Mitar Kršić, predsjednik HO,,Srcem za Modriču“ MD

 Vaša Srcem za Modriču                                                                                        

Leave a comment

Your email address will not be published.
*