AKTUELNO

PLAN RADA

       DUGOROČNI PLAN RADA HUMANITARNE ORGANIZACIJE “SRCEM ZA MODRIČU”             

 1. Organizovanje edukacija i akcija
 • Humanitarne akcije:
  • Podjela humanitarne pomoć (po potrebi),
  • Sakupljanje novčanih sredstava (po potrebi),
  • Organizovanje humanitarnih koncerata i priredbi (po potrebi),
  • Organizovanje ostalih događaja humanitarnog karaktera (po potrebi).
 • Akcija dobrovoljnog davanja krvi
  • Dva puta u toku godine (decembra-jul)
 • Besplatni medicinski pregledi:
  • Mjerenje nivoa šećera u krvi (u saradnji sa udruženjem „Dijabet“, u novembru),
  • Mjerenje masnoće i krvnog pritiska (Dom zdravlja i apoteka „Menta“ početkom maja),
  • Kontrola osnovnih životnih parametara (potrebno organizovati sastanak sa Domom zdravlja),
  • Nabavka potrebnih lijekova (po potrebi).
 • Psiho-socijalna pomoć građanima:
  U saradnji sa Centrom za socijalni rad i Centrom za mentalno zdravlje.
 • Predavanja na teme od vitalnog i društvednog značaja:
  • Četri puta godišenje (jednom kvartalno) u saradnji sa SPC, Domom zdravlja, Centar za socijalni radi (organizovati sastanak),
  • Predavanja u osnovnim i srednjim školama.
 • Organizovana druženja djece :
  • ekskurzije,
  • izleti (organizovani odlasci u prirodu),
  • sportska takmičenja – djeca
  • obilazak starih i usamljenih osoba
 • Sportska takmičenja
 • Akcije na temu zaštite okoline
 • Akcija druženja aktivnih članova i donatora
 • Organizovanje različitih radionica
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama i udruženjima u svijetu
 • Izrada projekata i apliciranje na Opštinske i Vladine projekte

 

Planirani projekti:

 

Duga Njiva (vikend naselje, mini muzej)

Imajući u vidu vjerski i istoriski značaj a veliki turistički potencijal  Duge Njive, mišljenja smo da bi pokretanjem par manjih  projekata mogli značajno oživjeti  interes za ovaj kraj.
HO SZM predlaže dva manja projekta koji bi  mogli mnogo doprinjeti razvoju Duge Njive.

-Vikend naselje
Zamišljeno je kao skup malih (3 x 3) brvnara koje bi kupila i koristila razna udruženja i pojedinci, a iste ustupali djeci za jednodnevne izlete i druženja.


-Mini muzej

Imajući u vidu veliki istorijski značaj za naš narod,  imamo ideju u sklopu Manastira otvoriti manji muzej jer smatramo da su mnogi ponosni na junačku prošlost naroda Trebave, Vučijaka i Posavine.
Buna protiv turaka Hadži Petka Jagodića, Vojevanje boraca Popa Save Božića i Branka Kovačevića u drugom svjeskom ratu, i zadnja, največa bitka našeg naroda u poslednjem otadžbinskom ratu ,,Proboj iz okruženja“u narodu nazvana „Operacija Koridor“ a sve te nesrećne ratne godine vojnički čisto bez ikakvog zločina, daje nam za pravo da budemo ponosni na naše predke i daje nam obavezu da nešto takvo prikažemo svima.

Dobor kula

U sklopu očuvanja istorijskih i prirodnih bogastava naše opštine imamo cilj i ovaj lokalitet sa par projekata uciniti interesantim za ljude koji vole prirodu.

Rijeka Bosna

Takođe u sklopu očuvanja prirodnih bogastava naše opštine  pokušati akcijama dovesti obale  rijeke Bosne u stanje poželjno za ljude koji bi se bavili sportom i rekreacijom.

Socijalna karta

Kroz svoj dvoipogodišnji rad na terenu i u razgovorima sa sličnim udruženjima došli smo do zaključka da je našem gradu preko potrebna „Socijalna karta opštine“ jer ne vidimo mogućnost pravilne raspodjele sredstava niti mogućnost rešavanja situacije što se tiče socijalno ugroženih porodica.

Javna-narodna kuhinja

Ovo je jedno od rešenja koje bi trebalo pokrenuti što prije. Sve razvijenije opštine širom svijeta imaju ovakve objekte samo razlicitog tipa (restoranski, odvoz hrane, suvi paketi ili kombinovano).

Pomoć seoskim školama

Obilazeći teren uvidjeli smo problem seoskih škola kako sa manjkom učenika tako i sa uslovima u kojima ova djeca pohađaju nastavu.
Imamo u planu pomoći materijalno ali i kroz organizovanja raznih priredbi, takmičenja i druženja ove djece ućiniti im školski život veselim i ljepšim.

Pošumljavanje

Svi smo svjedoci višegodišnje teške sječe i uništavanja naših šuma i mišljenja smo da bi trebali da pokrenemo nekoliko akcija pošumljavanja nama bitnih lokaliteta.

Pomoć gradskoj biblioteci

Svi znamo šta Biblioteka znači i koliko je na žalost u poslednje vreme zapostavljena a koliko su se u prvi plan stavili kojekakvi rijaliti programi i tome slično.
Zato smo mišljenja da bi trebali pomoći u promovisanju biblioteke i obogaćivanja knjižnog fonda.

Azil za pse

Nebriga za bližnjeg svoga je široko raspostranjena u našem društvu a kamo li briga za napuštene životinje.
Mišljenja smo da je našem gradu hitno potreban jedan ovakav azil i zbog životinja i zbog samih nas i naše djece.

 

 

 1. Indetifikovanje ciljnih grupa:
 • Djeca:
  • sa težim oboljenjima,
  • ometena u razvoju,
  • zlostavljana (žrtve nasilja),
  • iz višečlanih socijalno-ugroženih porodica,
  • djeca bez roditeljskog staranja.
 • Starije osobe:
  • oboljele osobe,
  • socijalno ugrožene osobe.
 • Socijalno ugrožene porodice.
 • Lica sa invaliditetom
 • Porodice pogođene elementarnim nepogodama
 1. Saradnja sa institucijama, javnim ustanovama i privrednicima
 • Unapređenje saradnje u cilju poboljšanja kvaliteta rada HO SZM
 • Organizovanje radnih sastanaka sa institucijama
  • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji (Centar za socijalani rad, Dom zdravlja Modriča, Opšta bolnica Sv. Apostol Luka Doboj, osnovne i srednje škole, Pošte Srpske a.d. Banja Luka – prodaja poštanskih markica).
 • Formiranje radnih grupa:
  • U cilju lekšeg funkcionisanja same organizacije, naše aktivno članstvo će biti podijeljeno u više grupa.
  • Evidencija i klasifikacija članova se vrši na osnovu Satuta organizacije član 15.
 1. Evidencija i kasifikacija donatora u BiH I INOSTRANSTVU
 • Zlatni:
  Donacije preko 600  KM (900 CHF) na godišnjem nivou:
  Reklama na opremi HO, na intrnet stranici srcemzamodricu.org na glavnoj strani i na fecebook-u glavna stranica u trajanju od jedne godine.
 • Srebreni:
  Donacije preko 300 KM(600CHF) na godišnjem nivou:
  Na intrnet stranici srcemzamodricu.org na glavnoj strani i na fecebook-u glavna stranica u trajanju od 6 mjeseci.
 • Bronzani:
  Donacije preko 100 KM (300 CHF)na godišnjem nivou
  Reklama na facebook stranici.
 1. Članarina
  • Članarina za članove i fizička lica iznosi 30 KM (60 do 240 CHF) na godišnjem nivou;
  • Uplate koje su preko 30 KM ( 240 CHF) su dobrovoljnog karaktera.
 1. Izrada i prodaja reklamnog materijala
 2. Izrada i prodaja suvenira sa logom HOSZM i fotografijom grada Modriče

 

Vaša Srcem za Modriču