AKTUELNO

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ I IZVJEŠTAJ O RADU HUMANITARNE ORGANIZACIJE ,,SRCEM ZA MODRIČU“

Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“ u 2020. godini bavila se aktivnostima predviđenim planom aktivnosti i statutom organizacije.U toku 2020. godine izveden je niz humanitarnih akcija u kojima smo težili da olakšamo život svih građana opštine Modriča.U humanitarnim akcijama preovlaavale su akcije u kojima smo dijelili jednokratnu pomoć u vidu humanitarnih paketa sa hranom i osnovnim higijenskim namirnicama. U 2020. godini Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“ izvela je dvije velike humanitarne akcije pod nazivom ,,Kuća za Vidakoviće“ i ,,Pomoć za porodicu Marka Radoša“.U prvoj akciji sakupljeno je 5400,00 konvertibilnih maraka i uplaćeno na račun porodice Vidaković.Od ovih sredstava i uz veliki trud modričkih privrednika za porodicu Vidaković kupljena je i opremljena kuća.U drugoj akciji za pomoć porodici Radoš skupljeno je i uplaćeno 3500,00 konvertibilnih maraka i navedeni iznos je predat porodici nastradalog Marka Radoša.Takođe jedna od značajnih akcija je bila i dostava voća,higijenskih i ostalih namirnica za oboljele građane Opštine Modriča od virusa kovid a koji su bili smješteni u Domu učenika u Doboju.Takođe u toku 2020. godine ostvarena je saradnja sa Crvenim krstom Modriča čiji smo rad pomogli sa donacijom od 300,00 konvertibilnih maraka.Kraj 2020. godine obilježila je humanitarna akcija za Adriana Andreja Božića iz Krčevljana koji je trebao na operaciju srca u Tursku.Ovu akciju Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“ podržala sa 500,00 konvertibilnih maraka.

Kako rad Humanitarne organizacije ,,Srcem za Modriču“ sastoji od rada dvije organizacije,jedne registrovane u Švajcarskoj HO,,Srcem za Modriču“ i druge registrovane u Modriči HO,,Srcem za Modriču MD“ tako i finansijski izvještaj se sastoji od dva računa.

Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“-račun Švajcarska: 9863,00 švajcarskih franaka što zamijenjeno u konvertibilne marke iznosi 17457,51 konvertibilnih maraka.

Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču MD“-račun u Modriči: 13752,55 konvertibilnih maraka.

U konačnici možemo zaključiti da je Humanitarna organizacija ,,Srcem za Modriču“ u 2020. godinu u akcije uložila 31210,06 konvertibilne marke.Prihodi su jednaki rashodima.

Od planova za 2021. godinu možemo izdvojiti nastavak humanitarnih akcija po potrebi,obilazak porodica koje smo obilazili u prethodnom periodu i jačanje članstva tj. evidencija novih članova.

Vaša Srcem za Modriču

 

Leave a comment

Your email address will not be published.
*