AKTUELNO

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

HO Srcem za Modriču redovno obavještava članstvo a i širu javnost o izvršenju planiranih programa rada kao i finansijskim pokazateljima za svaku prethodnu godinu. Upravo je transparentnost našeg rada jedna od najvažnijih odlika organizacije te se ista cijeni i uvažava u javnosti.

Tako i ove godine dajemo na uvid finansijske izvještaje za 2018. godinu za obadvije organizacfije tj. za HO “Srcem za Modriču CH”, kao matičnu organizaciju i HO “Srem za Modriču” lokalnu tj. mjesnu organizaciju.

Obadva izvještaja prezentujemo u orginalu, kako slijedi.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2018.годину ,,Срцем за Модричу ЦХ“

Редни

број

Назив акције

Износ КМ

1. Помоћ за лијечење богослова

500,00

2. Станарина за Д.С.

900,00

3. Слаткиши за дјецу из породице Ристић

30,00

4. Пакети за Ботајицу

600,00

5. Пакети за Скугрић

300,00

6. Одржавање сајта

300,00

7. Реклама ,,Нестро“ у Културно спортском центру Модрича

468,00

8. Уређење прилаза Дому здравља Модрича

78,50

9. Пакети за Дуго Поље

300,00

10. Бајрамска акција

1000,00

11. Одржавање сајта

300,00

12. Помоћ за Миољку Тодоровић

500,00

13. Пакети за борце

1000,00

14. Пакет за В.Ђ

100,00

15. Помоћ у лијечењу Дејана Ивановића

300,00

16. Набавка дрва за В.Ђ

350,00

17. Помоћ за лијечење М.О

300,00

18. Донација за ученике у Ботајици

1000,00

19. Канцаларијски трошкови

85,00

20. Пакети хране и хигијенских намирница

335,00

УКУПНО: 8.746,50 KM


 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2018. годину ,,СРЦЕМ ЗА МОДРИЧУ МД“

Редни

број

Назив акције

 

Износ КМ

 

1. Пакети,школски прибор,лијекови,печеница-донација Данијеле Митровић 542,00
2. Вијенац за 9.јануар 60,00
3. Пакети са Немањићима 600,00
4. Израда захвалница 105,00
5. Чишћење канцаларије и пиће 50,00
6. Одлазак на састанак у Бања Луку 60,00
7. Рад логопеда 500,00
8. Израда прслука 100,00
9. Пакети за Милошевац 300,00
10. Пакети за Добор 300,00
11. Израда наљепница 240,00
12. Одлазак дјеце из породице Обрадовић на Јахорину 100,00
13. Израда мајице 15,00
14. Пакети за Толису 300,00
15. Пакет за Ристиће из Дугог Поља-Донација Милице Ђурић(плаћено кешом) 100,00
16. Трошкови извођења бајрамске акције 90,00
17. Прослава славе 112,50
18. Релама у Културно спортском центру Модрича 468,00
19. Куповина сезонских улазница за ФК,,Алфа-Модрича“ 500,00
20. Трошкови даривања крви за Зорана Јелића 100,00
21. Ситни рачуни 100,00
22. Набавка школског прибора 277,00
23. Помоћн за лијечење Божидара Јаковљевића 500,00
24. Куповина штампача 65,00
25. Куповина пројектора и информатичке опреме за СШЦ ,,Јован Цвијић“Модрича 1180,00
26. Плаћање полагања возачке за В.Ђ. 1018,00
27. Набавка дрва за Јању Ђурица и Јасминку Милосављевић 420,00
28. Пакети хране и хигијенских намирница 665,00
29. Банкарски трошкови 105,70

 

УКУПНО: 8.863,32 KM

Пренешено из 2017.године 235,64KM

Стање рачуна на дан 31.12.2018.године: 2.671,32 KM

Приходи по основи донација и чланарина: 11.534,64 KM    

———————————-

Трошкови обадвије организације ХО СЗМ у 2019. години = 17.609,82 КМ  


РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

УКУПНИ ИЗДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ОСНИВАЊА (18.06.2014.) 31.12.2017.= 103.029,10 КМ

УКУПНИ ИЗДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ = 17.609,82 КМ  

СВЕУКУПНИ ИЗДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ОСНИВАЊА ДО КРАЈА 2018. ГОДИНЕ =120.638,92 КМ

                                                                            

Vaša Srcem za Modriču

Leave a comment

Your email address will not be published.
*