AKTUELNO

PLAN RADA

       DUGOROČNI PLAN RADA HUMANITARNE ORGANIZACIJE “SRCEM ZA MODRIČU”             

 1. Organizovanje edukacija i akcija
 • Humanitarne akcije:
  • Podjela humanitarne pomoć (po potrebi),
  • Sakupljanje novčanih sredstava (po potrebi),
  • Organizovanje humanitarnih koncerata i priredbi (po potrebi),
  • Organizovanje ostalih događaja humanitarnog karaktera (po potrebi).
 • Akcija dobrovoljnog davanja krvi
  • Dva puta u toku godine (decembra-jul)
 • Besplatni medicinski pregledi:
  • Mjerenje nivoa šećera u krvi (u saradnji sa udruženjem „Dijabet“, u novembru),
  • Mjerenje masnoće i krvnog pritiska (Dom zdravlja i apoteka „Menta“ početkom maja),
  • Kontrola osnovnih životnih parametara (potrebno organizovati sastanak sa Domom zdravlja),
  • Nabavka potrebnih lijekova (po potrebi).
 • Psiho-socijalna pomoć građanima:
  U saradnji sa Centrom za socijalni rad i Centrom za mentalno zdravlje.
 • Predavanja na teme od vitalnog i društvednog značaja:
  • Četri puta godišenje (jednom kvartalno) u saradnji sa SPC, Domom zdravlja, Centar za socijalni radi (organizovati sastanak),
  • Predavanja u osnovnim i srednjim školama.
 • Organizovana druženja djece :
  • ekskurzije,
  • izleti (organizovani odlasci u prirodu),
  • sportska takmičenja – djeca
  • obilazak starih i usamljenih osoba
 • Sportska takmičenja
 • Akcije na temu zaštite okoline
 • Akcija druženja aktivnih članova i donatora
 • Organizovanje različitih radionica
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama i udruženjima u svijetu
 • Izrada projekata i apliciranje na Opštinske i Vladine projekte

 

Planirani projekti:

 

Duga Njiva (vikend naselje, mini muzej)
Dobor kula
Rijeka Bosna
Socijalna karta
Javna-narodna kuhinja
Pomoć seoskim školama
Pošumljavanje
Pomoć gradskoj biblioteci
Azil za pse

 

 

 1. Indetifikovanje ciljnih grupa:
 • Djeca:
  • sa težim oboljenjima,
  • ometena u razvoju,
  • zlostavljana (žrtve nasilja),
  • iz višečlanih socijalno-ugroženih porodica,
  • djeca bez roditeljskog staranja.
 • Starije osobe:
  • oboljele osobe,
  • socijalno ugrožene osobe.
 • Socijalno ugrožene porodice.
 • Lica sa invaliditetom
 • Porodice pogođene elementarnim nepogodama
 1. Saradnja sa institucijama, javnim ustanovama i privrednicima
 • Unapređenje saradnje u cilju poboljšanja kvaliteta rada HO SZM
 • Organizovanje radnih sastanaka sa institucijama
  • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji (Centar za socijalani rad, Dom zdravlja Modriča, Opšta bolnica Sv. Apostol Luka Doboj, osnovne i srednje škole, Pošte Srpske a.d. Banja Luka – prodaja poštanskih markica).
 • Formiranje radnih grupa:
  • U cilju lekšeg funkcionisanja same organizacije, naše aktivno članstvo će biti podijeljeno u više grupa.
  • Evidencija i klasifikacija članova se vrši na osnovu Satuta organizacije član 15.
 1. Evidencija i kasifikacija donatora u BiH I INOSTRANSTVU
 • Zlatni:
  Donacije preko 600  KM (900 CHF) na godišnjem nivou:
  Reklama na opremi HO, na intrnet stranici srcemzamodricu.org na glavnoj strani i na fecebook-u glavna stranica u trajanju od jedne godine.
 • Srebreni:
  Donacije preko 300 KM(600CHF) na godišnjem nivou:
  Na intrnet stranici srcemzamodricu.org na glavnoj strani i na fecebook-u glavna stranica u trajanju od 6 mjeseci.
 • Bronzani:
  Donacije preko 100 KM (300 CHF)na godišnjem nivou
  Reklama na facebook stranici.
 1. Članarina
  • Članarina za članove i fizička lica iznosi 30 KM (60 do 240 CHF) na godišnjem nivou;
  • Uplate koje su preko 30 KM ( 240 CHF) su dobrovoljnog karaktera.
 1. Izrada i prodaja reklamnog materijala
 2. Izrada i prodaja suvenira sa logom HOSZM i fotografijom grada Modriče

 

Vaša Srcem za Modriču